Sample Image
Podstolic, gdy pojazd, grzęznąc w błocie, dążył za innemi, — rząd zalecił w każdem mieście zbierać na bruki; strażnicy nie ustąpią żadnemu włościaninowi: musi dać
kamień, albo zapłacić; jednakie, oprócz miast guberskich, wszystkie inne dotąd nie brukowane: najlepsze ledwo po jednej ulicy wymościły.
Przecież przez prosty rachunek można dowieść, że każde miasto powiatowe, w przeciągu lat kilku, mniej więcej, możnaby zupełnie wybrukować.

— Ale zato nie byłoby tych gdzieniegdzie podmurowań, rzekł Władysław. A właśnie WPan D. sam je zalecasz. —
— Wiem o tych nadużyciach, odpowiedział P. Podstolic.
Opłaty brukowe gotowym groszem, wszystkie giną w ręku poborców, a kamieni większa część, skradziona lub przywłaszczona, przechodzi na podmurowania domów lub na bruki
dziedzińców. —
Gdy domawiał tych słów P. Podstolic, pojazd wchodził na rynek, obudowany w czworogran.
Na środku, jak okręt na morzu, wznosił się na błocie gmach drewniany, poziomy, czworoboczny, w rolne strony przez starość powyginany.
Z każdego boku trójkątna facijata piastowała na swem łonie herb miasta i powiatu; a najwyższa, ze złamaną wieżą drewnianą, obwieszczała wewnątrz gmachu ratusz.
Wzdłuż ścian tej zagrzęzłej budowy ciągnęły się na około wielkie czworogranne otwory, okienicami tylko zawierane, służące za drzwi i okna do kramek, tę budowę składających.
Na szerokich ławach, dokoła oprowadzonych pod oknami, siedziały żydówki, bachury i kozy; jedne beczały, drugie płakały, a żydówki młode i stare wrzaskiem zagłuszały
przechodniów, zapraszając do sklepów, w których wszystko jest.
Lecz niektóre kramy były zamknięte, przystępy do nich oczyszczone z błocka, wysłane tarcicami, wysypane były piaskiem i jedlinką; co zapowiadało, ze w tych kramach umieścili się
kupcy przyjezdni, którzy nazajutrz dopiero mieli targi otworzyć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>