Sample Image
Suknia jednak jej turecka nie pochodzi ze zdobyczy na Turkach, lecz z ekonomii ojca, który służąc długi czas pólkownikiem, lubo bez funduszu poszedł do służby, jednak ze swojej
pensijki zebrał majątek nie mały. —
— Te panny czy nie są chore? rzekł P. Podstolic: bladość ich nadzwyczajna. —
— Bynajmniej, odpowiedział Władysław.
Nieraz widziałem je w dzień mniej blademi; a na wieczór tak jak teraz. Dziś jednak musiały przebrać dozę, żeby się wydać bardziej interesującemi przed większem zgromadzeniem.
Teraźniejsze bowiem damy, jak WPanu D. wiadomo, uroiły sobie, że rumieniec, będąc oznaką czerstwego zdrowia i owocem twardszego życia, może tylko samym praczkom przystawać.

— Wiem, mówił P. Podstolic, jak daleko posuwają nasze damy swoję stosowa-
nie się do mody. Kto nie idzie średnią drogą, ten bezustannie z jednego błędu w drugi wpada.
Dawniej różowały się i psuły płeć, bo rumieniec był w modzie; teraz
bladość jest wdziękiem interesującym.
Lecz, gdyby wiedziały jakie wnioski obudzą niekiedy zbyteczna, zwłaszcza na młodych osobach, bladość, możeby wolały i podejrzenie o twardsze życie, i naźwisko praczek i całe to
szczęście, którem przyrodzenie darzy, gdy udziela najpiękniejszej swej ozdoby: czerstwości zdrowia i niewinnej duszy znamienia: rumieńca.
Nie czują takie damy swego obowiązku: ażeby przez gorliwość obywatelską unikały zbytecznej miękkości i zdolne były wydawać ojczyźnie obywateli zdrowych i czerstwych.
Jeżeli się nie mylę, na tamtem oto gronie musi sprawdzać się to zdanie, że w zdrowem ciele zdrowa dusza mieszka.
Ich naturalny rumieniec, pogodne czoła, ten blask skromnych oczu, niewymuszone, pełne wdzięku poruszenia i szlachetna prostota ubioru, każą wnosić, że to muszą być osoby, które
piękniejszą duszą od nieba i staranniejszem od rodziców wychowaniem zostały obdarzone. Któż są te damy? —
— Jest to pani sędzina ze swemi córkami, odpowiedział Władysław.
Dama ta od jednych przez żart, ale prawie od wszystkich przez szacunek, została przezwana panią Żanlis.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>