Sample Image
Jednomyślność w środkach opanowania wszystkich zysków, wierność przysiędze kahalnej i sekretowi, pomoc wzajemna z poświęceniem chwilowego zysku, który się w stokroć
wynadgrodzi przez wspólność działań, dobro izraelskiego ludu, zguba chrześcijan wszelkiemi sposobami, niech będą zawsze celem waszego życia i prawidłem postępowania.
Przyjście Messijasza i panowanie nad światem wynadgrodzą nam dzisiejsze upokorzenie i zniewagi.
Nadewszystko nie dawajcie się nigdy odciągnie od niebieskiej nauki Talmudu.
Grozi nam ta klęska: Rządy gojów, w wielu krajach, przez odjęcie Talmudu chciały w nas przygasić nienawiść naszę ku tym sprośnym poganom, pośród których żyjemy.
Szkalowano Talmud i przed nami usiłowano go obrzydzić. Niezbożni! przeklęci!
śmieją poniewierać te Boskie xięgi, których sam Adonaj, podług świadectwa _Suches, _po stworzeniu świata przez trzy godziny uczył się, i, nie mogąc zrozumieć, posyłał do
Rabinów zęby mu je tłumaczyli.
Nakryjcie głowy i mówcie za mną codzienną talmudową modlitwę: — Poganom Chrześcijanom żadnej dobrego niech nie będzie nadziei, i poganie Chrześcijanie niech wszyscy w
okamgnieniu zgina i wszyscy nieprzyjaciele ludu izraelskiego, O Boże! niech przepadną i wyniszczeni będą. niech się jak najprędzej stanie. —
ROZDZIAŁ SZÓSTY.
WSPARCIA.
Któż wam za to zapłaci? Niebo wam zapłaci.
... Jakiż to słodki pokarm dobroczynnej duszy!
Oto biedne igrzyska burzliwej katuszy
Waszą cnotą wyrwane z nocy zatracenia.
...
Tak, błogo owej duszy, która biedę wsparła;
Śmiało przed Bogiem powie: i jam łzę otarła.
Skoro nazajutrz wstał P.
Podstolic, wszedł Tadeusz i najprzód rzucił się do nóg Władysławowi. — Bóg nadgrodzi panu! wołał ze łkaniem włościanin.
Katarzyna moja płacze z radości i wdzięczności, że pan wybawiłeś nasze dziatki od nędzy.

— Nic dla was nie zrobiłem, mój bracie, mówił Władysław, podnosząc Tadeusza, nic dla was nie zrobiłem.
Rumieniec jego i częste spojrzenia na P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>