Sample Image
Dla dzieci Marcin przygotował odemnie gościniec; pobłogosław je w mojem imieniu. —
Wyprawiwszy Tadeusza, P.
Podstolic obrócił się do Władysława i rzekł z uśmiechem: — Cóż panie Władysławie? kto z nas dwóch lepiej umie dawać ?
WPan dałeś krowę i dwa wozy siana: straciłeś je bez powrotu. Takie dary muszą być bardzo rzadkie, gdyż najbogatszego by wyniszczyły.
Ja dałem więcej niż WPan a jednakże nic nie straciłem: pożyczyłem tylko.
Pożyczka ta wprawdzie może zginąć, jeżeli śmierć lub nieprzewidziany jaki wypadek mego dłużnika zaskoczy; lecz bywają przypadki, że i na zastawę dane pieniądze giną.
Wszelako ja pewniejszy jestem moich pieniędzy, niżeli gdybym je dał na zastawę. Nadto, zwrócone, będą mogły podobnież drugiego zasilić, nie rujnując mojego funduszu.
Gdyby tak wspierać swoich włościan nauczyli się właściciele, wkrótce los ich i byt kraju by się polepszył.
WPan czułeś roskosz, żeś odpowiedział głosowi ludzkości; ja czuję przyjemność, ze wydobyłem z nędzy, może nazawsze, całą rodzinę; bo zabrawszy ochotę do pracy i przemysłu
pozbędą się wad, które ich niszczyły i nabędą dostatku.
Bliskie są nasze uczucia; leci ten dodatek, że człowiek coś trwałego uczynił i dał krajowi pożytecznego obywatela, nie mało słodyczy mojemu sposobowi wspierania przydaje.

Podano kawę; gdy ją skończyli, P. Podstolic wniosł, aby wynijść na rynek, gdzie kazał wyprowadzić swe Łonie i towary. Noc była chłodna.
: mróz ścisnął błoto w miasteczku i roztoczył na rynku posadzką gładką i twardą. Wygodnie dopiero było zwiedzać kramy i tabuny, zgromadzone na rynku. Wyprowadzono konie P.
Podstolica. Wzrost ich okazały, tok piękny, karki zagięte, zwawość poruszeń, czułość i stąpanie prostą nogą świadczyły o ich rodzie (szlachetnym.
Tłum ludu tłoczył się do koła tej pięknej gromady.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>