Sample Image
Prawa zapewniają nam i wacpanom, beśpieczeństwo, sprawiedliwość i własności pewność, a jednakże urzędnicy gromadzą srebra, meble, zaprzęgi, domy,
dobra ziemskie.....
Z kądże to? czy z pensijek urzędowych, za które ledwoby przeżyć mogli? —
— Mogą mieć z ucziwych obrótów. —
— Czytałeś WPan Wyżygina? zapytał kupiec.
— Satyra, fikcija, rzekł P. Podstolic. Pokiwał głową kupiec. Mospanie, rzekł,
tak i oni, mówią; jednakże my widzimy...
Daj Boże nie mieć z nimi sprawy —
Ale już stanęły na rynku w szeregach wozy P. Podstolica.
Skoro wieść gruchnęła miedzy kupcami o ładunku tych wozów, otoczyli je z podobnym, jak niedawno, gdy szło o konie, zapałem.
Władysław nie pojmował czy P.
Podstolic z professii bawił się handlem, czy tylko trafunkiem nabył towarów, które się w naszym kraju nie produkują.
Cukier piękny, rafinowany, i płótno cienkie, białe, z litewskim stęplem najbardziej go zastanawiały. Odkrył swoję wątpliwość P.
Podstolicowi, który się uśmiechnął i odpowiedział, że za przybyciem do swego domu rozwiąże tę zagadkę.

Tym czasem kupcy, zachwyceni dobremi gatunkami towarów i przystępna, ich ceną, na wyścigi dobijali targu o cukier, płótna, rozmaite rośliny farbierskie, farby już
przygotowane, wełnę różnych gatunków, oleje, wosk, miod, sery, skóry wyprawne, rogowe wyroby, mydła, karuk, krochmale, syropy i mnóstwo innych drobniejszych artykułów, powszechnie
dotąd, pomiędzy rubrykami naszych gospodarzy nieznanych.
Wkrótce zkończyły się wszystkie układy. Kupcy zabierali towary a P.
Podstolic pieniądze i niektóre artykuły do domu potrzebne, a które, jako przez zamianę i hurtem nabyte, przyszły mu daleko taniej, niżeli gdyby je częściami kupował.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>