Sample Image
_ (2)—
— Jeżeli przedamy towar za pieniądze rzekł kupiec, będziemy mieli w zysku tylko procent od naszego kapitału, któryśmy tu w
-------------------
1) Któż będzie tak
szalony że_ t_akie rzeczy odrzuci?
2) Do czego? ( á_ quoi bon?
) _
towarach przywieźli; przeciwnie, gdybyśmy za nie dostali tu innych towarów, w takiejże cenie, w jakiej bierzemy pieniądze, wtedy za powrotem w nasze strony, przywieźlibyśmy,
oprócz wartości wywiezionej, wartość zyskaną za procent naszych towarów i wartość narosłą przez przywiezienie towarów tutejszych. Takim sposobem zysk nasz byłby podwójny.
Jeżeli zaś powrócimy, wioząc w pieniądzach wartość naszych towarów i zysk za nie tu otrzymany: przejazd nasz będzie niepłodny, gdyż wartość pieniędzy przez przewiezienie
bynajmniej się nie pomnoży, a koszta daremnego przejazdu zmniejszą zysk, który tu ze sprzedania towarów otrzymamy. —
—_ Difficile dictu_! (1)zawołał Burmistz.
Ja inaczej handlowałem.
Starałem się zawsze na gotówkę przedawać, fundując się na tej expressii Alwara: _Apial priscos asso ierminabatur, ut amasso;_ (2) co podług explikacii
-----------
1) Trudno
wyrazie.
2) Starożytni kończyli na _asso _np. amasso. (Prawidło z alwara. ) Burmistrz bierze zakończenie _asso _za rzeczownik assus grosz; 6-ty przypadek asso groszem.
świętej pamięci mego pedagoga, za którego zdrowie muszę zaraz dopełnić libacii, ma znaczyć: iż od wieku wieków antecessorowie nasi wszystkie interesa na grosze kończyli.
Zawsze przedawali na gotówkę; i podług poety: _Ma-li gotówkę najprzód oto pytaj. _—
— Dla tego też handel u nas na tak niskim był stopniu, odezwał się P. Podstolic.
Nie rozumiejąc jego zasad, poczytujemy za największe szczęście — spieniężenie się: kiedy nie nagromadzenie pieniędzy, ale właściwie nagromadzenie i ustawny obrót produktów,
odbyt mających, stanowi bogactwo kraju i dobry byt handlarzy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>