Sample Image

— U nas, mówił kupiec, prawie wszystkie, czynności handlowe odbywają się przez zamianę towarów na towary.
Bo do czegóż wreszcie moglibyśmy użyć pieniędzy,
jeżeli nic do zakupienia za nie towarów, na przewiezieniu których w inne miejsce, to jest tam, gdzie ich potrzebują, polega
zarobek za dostarczenie. Pieniędzy zaś gotowych nie więcej zwyczajnie zachowujemy jak tyle ile ich wymaga załatwienie potrzeb potocznych.
Ale takie zamiany odbywać się mogą tylko w krajach pełnych rękodzieł, nie zaś w tak martwych, jakiemi są prowincije od Polski przyłączone.

— Mamy wszakże i my już nieco rękodzielń, odezwał się Radny.
Znajdziesz WPan w Gubernii Grodzieńskiej kilka fabryk sukna, nieustępujących Rossijskim, w Gubernii Wołyńskiej kilkanaście, w Kijowskiej prawie takąż liczbę; w Gubernii Podolskiej
i w obwodzie Białostockim podobnież urządziło się już po kilka fabryk ważniejszych (4). —
— Wiemy o tem, odpowiedział kupiec.
Lecz cały zapas wyrobów tych fabryk, tak jest jeszcze ograniczony, iż na dziesiąta, część miejscowych potrzeb nie wystarcza.
Ale oprócz Gubernii Grodzieńskiej, w całej Litwie i na Białorusi całej, ledwo promyk rękodzielnego przemysłu przebija się.
I na całej przestrzeni prowincij przyłączonych jeszcze nie masz prawie żadnego wyrobu, któryby można było wyprowadzać z korzyścią do innych Gubernij Rossijskich, lub za granicę;
zatem ani z tamtąd w zamianę kraj ten sprowadzać nic nie może.
A to, co za gotowe pieniądze, albo za małą ilość drzewa i lnu swego od nas i z zagranicy dostaje, nie może nawet iść w porównanie z tem, co u nas każda Gubernija sprowadza i
własnemi produktami opłaca.
Ten ruch powszechny jaki się daje widzieć w naszych Gubernijach, ten dostatek i przemysł ludu, są nieznane jeszcze w okolicach tutejszych, a tym mniej mają tu wyobrażenia o
pomyślności innych przemyślnych narodów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>