Sample Image
To jest sprawiedliwsza konsekwencija nad tę, którą WPan Dobr. chciałeś wyprowadzić.
W tak rozległem państwie każda prowincija, obdarzona od natury oddzielnemi płodami surowemi, gdyby je u siebie przerabiała, przerabiałaby najtaniej, a zatem najkorzystniej dla
handlu z innemi prowincijaini. Tym sposobem wszystkie prowin-
------------------------
1) Senectus ( starość ) ma drugi przypadek na _utis _( prawidło z alwara).
2) przez przewiązanie.
3) na dnie prawdy.
cije, mając obszerniejszy odbyt na własne wyroby, więcej mogłyby zyskiwać.
Bądźcie panowie pewni, że z niecierpliwością czekamy tych czasów, kiedy obywatele tutejsi otworzą, oczy i więcej przyłożą, usiłowań do zaprowadzenia lepszego rolnictwa, do
wydawania produktów potrzebowanych i do przerabiania części płodów surowych we własnych rękodzielniach.
Nagromadzone te wartości podadzą nam sposobność do zbywania tu z korzyścią naszych wyrobów a nabywania wzajemnie tutejszych.
Wtedy obie strony będą zyskiwały i obie prowincije w wyższe dostatki zakwitną.
[6]
— Prawie te same żądania, mówił Radny, słyszałem względem naszego kraju po całych Niemczech, we Francii i w Anglii; oprócz ze Anglija pragnęłaby abyśmy się ograniczyli
produkowaniem wyłącznie płodów rolniczych, dla niej potrzebnych, jakoto: wełny, lnu, pieńki, wosku, łoju i tym podobnych.
W całej Europie mają nam za złe, że kraj, tak hojnie od natury uposażony, jak nasza prowincija, nie usiłuje o wydawanie nic takiego coby rzeczywista przynosiło korzyść.
[7] —
— Ale w całej Europie, odezwał się Władysław, nie znają naszych exdywizij; mają zabeśpieczoną własność; urzędników światłych, uczonych, wyrozumiałych i o dobro
kraju gorliwych; oświecenie u nich obszerniej się rozpostarło; na drogę do dobrego bytu wstąpili od dawna; wszystkie ich instytucije do tego celu zmierzają; i jeżeli nas dotąd
uprzedzili, zawsze będą mieli przewagę nad nami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>