Sample Image
Gdyby od maleństwa wpajano wszystkim te prawdę, że nie stan ani sposob do życia, lecz gorliwe pełnienie swych obowiązków, a tem samem prawdziwa zasługa, chociażby w najniższej
funkcii, sama jedna nadaje człowiekowi prawo do szacunku i wdzięczności spółziomków: widzielibyśmy zapewne więcej zacnych mieszczan podobnych P.
Radnemu, który w swoim stanie chce pożytecznie służyć ojczyźnie, —
— Bawiła wczoraj mnie ta Klara, mówił Władysław, swojem naśladowaniem szlachcianek.
I rzeczywiście w każdym dostatniejszym mieszczańskim domu można posterzedz tę pretensiję równania się w sposobie życia ze szlachty, a otok tego wyśmiewanie szlachty i nazywanie
arystokracyę wszystkiego, co tchnie przywilejami stanu szlacheckiego. —
— We wszystkiem należy zachować umiarkowanie, rzekł P. Podstolic.
Nie można mieć za złe dostatnim mieszczanom wytworniejszego życia i stosowania się do polerowniejszych obyczajów: owszem wszelkie wykształcenie gustu jest chwalebne, byleby z
prawidłami przyzwoitej oszczędności było połączone.
Wykrzykiwania zaś na przywileje szlacheckie poczytywałbym raczej za skutek zawiści i tajemnego dogryzania tego przesądu względem niższości ich stanu, którą nawet sami sobie
wmówili. Jest to tak szkodliwy przesad, że bez jego wyniszczenia, chociażby inne zawady były usunięte, miasta nasze i w nich klassy przemysłowe dźwignąć się z nicości nie mogą.

— Coraz bardziej pojmuje ważność moralnego wychowania rzekł Władysław. Zapewne bowiem i reforma żydów od niego rozpocząć się powinna. —
— Bezwątpienia.
Uczynić ten lud pożytecznym dla kraju, niepodobna, nie przeształciwszy wprzód jego moralności.
Za przybyciem do mego domu będę miał zręczność okazać WPanu, co można ztym ludem zrobić, i jakim sposobem szkodliwość jego dzisiejszą, udało mi się w pożytek zamienić.
Podobnież o cechach nie będziemy ta mieli do mówienia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>