Sample Image
Wszyscy prawie ekonomicy uznali szkodliwość cechów i dowiedli jej, podając oraz do ich zastąpienia środki. WPan czytałeś ich dzieła, albo możesz przeczytać.
A co na miejsce cechów, z większy korzyścią wprowadzić można, podobnie! za przybyciem do domu WPanu okażę.

— Mnie się zdaje, rzekł Władysław, że dziś w naszym kraju cechy nie są ani szkodliwe ani pożyteczne: bo przemysł nasz jest jeszcze pustem polem.

— Tak jest, odpowiedział P. Podstolic, ale gdyby kto chciał to puste pole zasiać pożytecznym ziarnem, powinienby je wprzódy z chwastów oczyścić.

— Więcej, rzekł Władysław, obchodzi mię to, coś WPan D. wspomniał o nieograniczonej wolności szynków.
Zdaje mi się bowiem, że to jest rodzaj przemysłu właściwy przekupniom wszelkich towarów konsumpcijnych, którzy, przez to samo ze ułatwiają nabywanie potrzebnych do konsumpcii
artykułów, są dla miast pożyteczni. —
— Nie masz wątpliwości, odpowiedział P.
Podstolic, że przekupnie konsumpcijni są pożyteczni: lubo i tu powinny być granice: widzimy w naszych miastach jak szkodliwe monopolijum konsumpcijne opanowali przekupnie Żydzi.
Lecz szynki, i z tej strony uważane, są dla miast niepożyteczne.
Wiemy, że tylko takie rzemiosło jest dla społeczeństwa pożytecznem, które produktowi, przechodzącemu przez jego ręce, nadaje wyższy stopień wartości.
Przekupywanie artykułów konsumpcijnych pod tym względem jest pożyteczne, gdyż nabycie ich ułatwiając potrzebującym, oszczędza im czas który musieliby ze stratą swego
zatrudnienia łożyć na szukanie tych artykułów.
Ale szynki z tego względu nie przyczyniają się bynajmniej do powiększenia wartości gorzałki.
Gdyby jeden był szynk w całem mieście, potrzebujący, wiedząc gdzie go szukać, mógłby w każdym razie doń przychodzić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>