Sample Image
Podstolic, możnaby nieruchome w obieg puścić; a to na najobszerniejsze przedsięwzięcia byłoby dostatecznem; ale na początek i te same ruchome, które dziś leżą albo ledwo się
czołgają, mogłyby wystarczyć. Nie dozwala ich użyć powszechny upadek kredytu, co stało się jedną z głównych przyczyn tamujących u nas wzrost przemysłu.
Niedostatek obostrzeń na dłużników, niedostatek hipoteki powszechnej, niepewność ewikcij obywatelskich, rozrzutność i marnotrawstwo szlachty, nakoniec exdywizije dokonały
powszechnej nieufności; a, co już sam uważałeś, przedajność urzędników, zniszczyła resztę zaręczonego przez prawa zabeśpieczenia własności.
I ta to mianowicie przyczyna, stanąwszy na czele innych wstrzymała w biegu kapitały i teraz stoi na zawadzie do rozkrzewienia ducha przedsiębierczego, bez którego nie można mieć
nadziei, żeby się byt naszych miast i kraju polepszył.

— Duch ten, jeżeli kiedy, to teraz, rzekł Władysław, zdaje się w prowincii naszej rozprzestrzeniać się zaczął: tyle fabryk nowo dźwigniętych tego dowodzą.

— Nie zaślepiajmy się tem, odpowiedział P. Podstolic, że kilka fabryk na ziemi naszej stanęło. Są to skutki wyższego światła kilku gorliwszych obywateli.
Nie pierwszy to już raz na ziemi naszej pojedyńcze fabryki powstawały i dla tego że
były pojedyńcze upadały.
I naturalna bardzo przyczyna, ze musiały upadać przed spółubieganiem się obcych fabryk.
Każda bowiem fabryka musi potrzebować wiele materijałów i narzędzi przysposobionych, albo w innych fabrykach albo przez udzielnych rzemieślników: jeżeli je otrzymuje z fabryki,
otrzymuje taniej niż od rzemieślników i może wytrzymać społubieganie się obcych, jeżeli zaś otrzymuje od rzemieślników udzielnych, musi drożej płacić, zatem i drożej swe
wyroby cenić, i w odbycie doznawać trudności, i nakoniec spółubieganiu się obcych, taniej podobneż wyroby nastręczających, ustąpić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>