Sample Image
Cześć wieczna tym mężóm, którzy położyli w naszej prowincii pierwsze, a tem samem najtrudniejsze, zasady publicznego dobra: oni tysiącóm, rodzin już podali sposob do życia, i
na całe okolice swego horyzontu rozlewając dobrodziejstwa, wskazali drogę do pomyślności, która dla ziemi naszej jest przeznaczona. —
PRZYPISY DO CZĘŚCI TRZECIEJ.
[1]
W Wilnie, na ucztę wkupną dla majstrów przez czladnika, otrzymującego stopień majstra, wydawaną, liczą na każdą osobę wydatku 2 czerw: złote.
Można sobie wyobrazić jak rujnujące to jest zaprowadzenie.
Czeladnik, przez trzy lala swego czeladniclwa, jeżeli będzie oszczędny, ledwo zdoła zebrać na koszta uczty; i to, coby miał wydać na warstat, lub na utrzymanie gospodarstwa, musi
strwonić marnie na uraczenie kilkudziesięciu zajzdrośnych majstrów. Bez tej uczty nie może zostać majstrem, ani ożenić się, ani własnego gospodarstwa i warstatu utrzymywać.
Gdyby się któren ożenił albo własny warstat założył bez wkupienia się, zostałby nazwany _fuszerem, _to jest partaczem, psuto by mu wszędy opiniję i nakoniec by znaglono
wynieść się na wieś.
[2]
W Saxonii i w całych Niemczech, w wielu domach dystyngwowanych damy o swych pokojach roboczych mają takie mechaniczne warstat i same bawią się łkaniem.
Nic ulrudza ta robola, ponieważ tylko idzie o danie ruchu noga lub korbą. O zerwaniu się nitki sama machina ostrzega uslając w robocie.
W Państwie pruskiem przedają się te machiny po 50 talarów (180 złłp. ) Można na nich wyrabiać płótna, sukna, jedwabne malerije, bawełnice, batysty i t. p.
Robota idzie na nich tak szybko, że czółenko przebiega na godzinę 5500 razy.
— Machina ta może być urządzona na 2 warstaty, które za pomocą wody (lub konia) wybijając na raz cztery sztuki, tylko jednej osoby do dozoru potrzebują.
Miarę roboty sama machina oznacza.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>