Sample Image
......92, 600.
Świec 1 ..................37, 500.
Garbarnia 1 ....................3, 600.
Hut miedzianych 3 ................ 62, 000.
_Archiwum północne r. _1824. _N _19.
W Gubernii Mińskiej w 1828 r. znaczniejsze fabryki były następne:
Ilość war- ilość ilość robot-
statów. wyrobu, ników.
Sukiennych...............................................
........... _7........ _29..... 12, 683 arszyny... 131
Sukna wszystkie w gatunkach niskich a wtej liczbie i baja.
Potażowych.......................................................... 2 ..
.................. 355 pudów....... 26
Hut szklannych.......................................... 3 pieców 9...........................................155
Hamerni..........................
.......................... 9 pieców 12_.......................................... _35
Jedwabna.................................................. 1 warst.1....................
16 1/2 arszyny.... 2
Summa........................................................... 22........................................
ludzi 249
_Wyciąg i urzędowej wiadomości Izby skarbowej mińskiej na rok _1829.
Wszelako wiadomość ta nie jest dokładna; sam bowiem autor zna w Mińskiej Gubernii kilka sukienń w wiadomości tej nie wspomnianych, parę fabryk talesów kilka hut szklannych
pomniejszych i kilka garbarń. — Gdyby jednakże we wszystkich tych fabrykach liczyć drugie tyle robotników, wypadłoby 500 ludzi na 1, 000, 000 mieszkańców mińskiej Gubernii.
Witebska Gubernija tak jest ubogą w przemysł rękodzielny, że Zaledwo ma 2 fabryki sukienne malej wartości, 2 taksowe, 1 hutę szklanną, 1 fabrykę świec łojowych i po kilkunastu
garbarzy w Witebsku i w Połocku. Do sukiennych nawet, acz małych fabryk swoich, nie może dostarczyć własnej wełny, sprowadza ją z sąsiednich gubernij.
_Dziennik rękodzieł i handlu N. _4. _r. _1830.
[5]
Jak wzrasta w Rossii liczba fabryk można mieć wyobrażenie z następnego wypisu:
w r.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>