Sample Image
Albowiem od takiego narodu, który nic ma czem płacić (pieniędzmi lub produktami) nic też zyskać nie można.
"
[8]
Massą wartości dóbr ziemskich w Litwie i na Bia-Icjrusi może być szacowana około 2000 miljonów złłp.
Gdyby obywatele tych prowincij, korzystając z nadanego im przez Rząd prawa przekładania o swoich potrzebach i pożytkach, prosili o założenie towarzystwa kredytowego, podobnego temu;
jakie jest założone w Królestwie polskiem; możnaby śmiało przypuścić, że kapitał towarzystwa wyniosłby połowę wartości massy dóbr ziemskich.
Można bowiem wnosić że massą długów właścicieli ziemskich przechodzi połowę wartości massy dóbr.
Tym sposobem najmniej polowa massy kapitału nieruchomego tych prowincij mogłaby pójść w obieg i być użytą na przedsięwzięcia przemysłowe.
Ponieważ zaś tak wielka massą kapitału nie łatwo znalazłaby natychmiast zajęcie, pożyteczna może byłoby nie przestać na samem utworzeniu kapitału ruchomego; ale wziąwszy je za
podstawę założyć towarzystwo z wyższym celem: _polepszenia bytu, _któreby objęło wszystkie potrzeby i przedsięwzięło wszystkie środki do rozwinienia pomyślności tych prowincij.
Sposobienie zatem ludzi przemysłowych, założenie szkół technologicznych, handlowych, rzemieślniczych i rolniczych; założenie fabryk najpotrzebniejszych: jako to: wyrobów machin
rolniczych i rękodzielnych, bawełnianych, lnianych, skórzanych cukru z buraków; czyszczenie rzek i robienie kanałów, poprawa ras zwierząt domowych.
; kassy ogniowe, oszczędności i- zabeśpieczeń; lombardy po większych miastach; folwarki wzorowe i nareścic nadanie kierunku przemysłowi i ułatwienie odbytu produktów — byłyby
celem takiego towarzystwa.
Prywatne usiłowania pojedynczych obywateli, chociażby z największą przezornością prowadzone, zawsze muszą być ograniczone, jeżeli nie w widokach, tedy w środkach i możności
wykonania.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>