Sample Image
Ośmset statków z ładunkiem produktów ziemnych i rękodzielnych z niej wychodziło.
Hrabstwo Dżefferson na wschodnim brzegu jeziora Ontario w 1800 r.
było jeszcze pustynią, a w 1810 r. już wydawało 165, 000 jardów sukna z własnej wełny.
Podług rewizii tegoż roku znajdowało się w niem 660 warsztatów tkackich, 16 fabryk garbarskich, 8 sukiennych, 5 machin do kardowania wełny, 2 piwowarnie i _7 _fabryk do robienia
potażu,
Skoro w 1809 nadano w Stanach-zjednoczonych popęd przemysłowi, Mineralogija stała się przedmiotem powszechnej uwagi, a duma narodowa szlachetnie odrzuciła wszelkie materije
obce w odzieży. Cena wełny podniosła się od 6 do 18 złp. za funt, a cena ziemi tak wzrosła, że w wielu miejscach przedawano pół morga ziemi po 2 do 5 tysięcy złł. polskich.
Barden _O stanie rękodzieł i handlu w Stanach-zjednoczonych.
_
[11]
Znajomy światu, Baron Karol Diupen _(Dupin), _dowodząc jak wielkie korzyści przynosi dla kraju instrukcija, w dziełku swojem pod tyt.
_Effets de l'enseignement populaire sur les prospérites de la France, _1826.
porównywa dwie polowy Francii: jednę, w której instrukcija jest rozkrzewioną, drugą gdzie się mniej uczą, i okazuje znaczną przewagę pierwszej nad drugą.
Artykuł len jest pod tytułem.
_Statistique morale de la France Septentrionale et de la France meridianale, _
Uważa Autor iż departamenta mniej korzystnie pod względem jeograficznym położone, wzięły się
bardziej do instrukcii i przewyższyły w pomyślności departamenta żyźniejsze, lepiej położone, lecz ciemniejsze.
I tak południowe, od Genewy do St.
Mało, 54 departamenta, zawierające 18 miljonów mieszkańców liczą 575, 931 uczniów; północnych 32 dep. zaw. 15 miljonów mieszk. liczą 740, 846 uczniów.
To jest że w północnych na 1 miljon mieszk. jest uczniów 56, 988 w południowych zaś na tęż ilość 20, 885.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>