Sample Image
Lecz na północy, gdzie mniej artykułów korzystnych można uprawiać a mianowicie: ani oliwy ani pomarańcz, ani cytryn, rzadko gdzie morwy i wina, jednakże podatku z ziemi płacą
127, 634, 763 fr. — Z 18, 698, 191 hektarów; gdy na południu z 84, 841, 255 hektarów ziemi płacą podatku tylko 125, 415, 969. fr.
— To jest z miljona hektarów Francii oświeceńszej ma rząd dochodu 6, 820, 000 fr. a z mniej oświeconej z miljona hektarów tylko 3, 599, 700 fr.

Z patentów rząd ma dochodu z Francii północnej 15, 274, 4_56. _fr.; z południowej tylko 9, 623, 755.
Zatem miljon Francuzów oświeconych płaci za palenta od twego przemysłu 1, 174, 958 fr. a miljon mniej oświeconych tylko 554, 652 fr.
— Czyli, razem z poziemnem, północ daje od miljona mieszk. 7, 657, 000 a południe 3, 875, 916. — Stosunek równy z liczbą uczniów.
Gdyby bowiem liczono ten cały podatek podług liczby uczniów, wypadłoby we Francii północnej od każdego ucznia dochodu do skarbu 10 fr.
51 centymów; i w Francii południowej, rozłożywszy cały dochód skarbowy ca liczbę uczniów, podobnież wypadłoby od każdego równo 10, fr. 31 centymów.
— To zbliżenie wypadków warte szczególniejszej uwagi.
Dalej jeszcze autor wylicza wiele faktów przekonywających, jak oświecenie przyczynia się do wzrostu przemysłu, dostatków i kultury umysłowej; między innemi następne
przytacza:
Od 1791 do 1825 wydano przywilejów na wynalazki: w północnych depart.
1, 689 w południowych 415,
W ciągu lat 13 przyjęto do szkoły politechnicznej: z południa 700 uczniów, z północy 1233. N B.
Uczniowie przyjmowani do tej szkoły powinni być już znacznie usposobieni. —
Na wystawie przemysłowej w 1819 r. dano nadgrod:
na 52 dep. półn.
na 54 południowe
------------------------- --------------------------
medalów złotych 63 26.
srebrnych 136 45.
bronzowych 94 36.
293 107.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>