Sample Image
choć jednę szklaneczką pończu, według przyjacielskiej obligacii, wypić _in vim grati animi_ (1) jegomości pana Podstolica, który, i z parenteli swojej, jako _digna proles_ (2)
wielkiego _in fastis_ (3) rodziciela, i z wysokich cnot, których w osobie swojej daje experyment, przezacnym jest dla nas luminarzem i łaskawie pozwolić raczy, abyśmy z applauzem
apprekacijnym wykrzyknęli za jego zdrowie: _Vivat benefactor populi, gaudiuni patriae et decus Romae_) (4)!
Uśmiechnął się P.
Podstolic i podziękował gospodarzowi; Władysław musiał przyjąć szklankę pończu, którą mu Klara, z wymuszonem ujęciem podała; staroświecki zaś gospodarz, podniósłszy swoję
czarę, zanócił starym, lecz dość jeszcze przyjemnym tenorem:
-----------------
1) W dowód wdzięczności.
2) Godny potomek.
3) W dziejach.
4) Niech żyj_e _dobroczyńca ludu, radość ojczyzny i ozdoba Rzymu!
_Aestate umbrae, umhrae quatruntur,_
_Dulcia vina, vina bibuntur;_
_Manibus, manibus invicem datis_
_Chorea, charea fiunt in pratis_.(1)
_ _
_Vivat _P. Podstolic!
— I duszkiem wypróżniwszy szklankę — Klarciu, mówił żwawo lecz przestając, moja gołąbko, _spes mea_,(2) _adjutorio meum in auxilium Domini. _Jeszcze mi.
nalej za zdrowie Ojców Jezuitów i nieboszczyka pedagoga mego, który mi do godności Burmistrzowskiej _viam_ (3) utorował. Trzeba bowiem wiedzieć Mości D.
ze nigdy o mych dobrodziejach nie alienuję kommemoracii. Ale otoż i pan Radny. Klarciu panu Radnemu.

Wszedł człowiek młody, kształtny, z wysokiem i pogodnem czołem; oczy miał bystre, całą postać ujmującą, okrzesaną i bez-
-----------------
1) Latem cieniów szukamy,
Słodkie wina spijamy, Ręce nawzajem podawszy, Pląsy po łąkach wiedziemy.
2) Nadziejo moja.
3) Drogę.
pieczną. Ubiór jego zwyczajny, lecz prosty, !
odznaczał się tylko wyszukanem ochędóstwem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>