Sample Image
Ja, naprzykład, do wyrobu pojazdów, oprócz moich kowalów, potrzebuje stolarzy, kołodziejów, tokarzy, siedlarzy, lakierników, szmuklerzy, blacharzy i wielu innych rzemieślników,
którzy wszyscy, jako przedsiębiercy i majstrowie osobni, wymagają zapłaty, nietylko bezporównania większej od tej, jaka się daje za granicy za tez wyroby w osobnych przygotowane
fabrykach, ale i znacznie większej od tej, jakąbym dawał wolnym rzemieślnikom, niecechowym, gdybym miał prawo ich wszystkich utrzymywać.

— Cóżby na zaradzenie tej niedogodności można obmyślić? zapytał P. Podstolic.
— Jeżeli nasze fabryki, odpowiedział Radny, nie mogą się opatrywać w wyroby,
do użycia juz usposobione w rękodzielniach pomocniczych, mogłyby jeszcze wytrzymać konkurrenciję,
gdyby zniesiono cechy, a przez to zmniejszono koszta rzemieślniczej roboty.
Żadenby rzemieślnik na tem nieszkodował, gdyż każdy równego używając prawa mógłby i drugim odbyt ułatwiać i wzajemnie we własnych przedsięwzięciach, tańszy odbierając
pomoc, z większym zyskiem i obficiej swe wyroby przedawać. —
— Klarciu! jeszcze jednę, ozwał się Burmistrz. Nie mówiłem Mości D. że pan Radny jest filozofus?
ustawnie _circa bonum publicum _(1) pracuje i ustawnie robi applikaciję do polepszenia bytu naszego miasta. Kto wie ? Gdyby miał więcej kolegów z uniwersytetu, możeby co i zrobili!
Mnie nieraz łzy wycisnął, kiedy jął opowiadać o opulencii miast cudzoziemskich, lub do jakiego stanu nasze przyjśćby mogły; i Bóg wic co tam jeszcze. _Mirubilia enarrat_.
(2) Ale to się mnie nie podoba, ze chce znieść akcyzę. Przecież to Mości D. mówiąc między nami, (obejrzał się wkoło) gniotąc chleb, część ciasta do ręki przylgnie.
I pan Horodniczy trzyma się tejże konsekwencii.
Jednakże mości D. kontent jestem z tego chłopaka. _Unus e millibus_.
(3) I taka jest moja determinacija, ze on musi mnie zastąpić na urzędzie i moję Klarę.... Nie rumień się dziewczyno, wszakże go przyjmujesz za męża?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>