Sample Image
Tylko _publico _zostaje potwier-
----------------------------
1) Względem dobra powszechnego,
2) Dziwy opowiada.
3) Jeden z tysiąca.
dzić_ Sacramento.
_Gdybyś miała sto tysięcy jak twoja stryjeczna siostra, podkomorzyna, może byś równie pożądała _nexuni alti sanguinis _(1) i stała się godną ręki jakiego pana, któryby
naówczas umiał wytłumaczyć przed swoją parentelą, ze kolligacija z buławą burmistrzowską nie oszpeci jego herbu.
Lecz dziękuję Niebu, że mi nie dało wielkiego funduszu; możebym i ja wówczas zadzierał nosa patrząc na tego uczciwego chłopca, za którym _ex filo_ (2) Boskich predestynacij
będziesz szczęśliwszą i dostatniejszą niż twoja podkomorzyna: bo _ego te nubo pari._ (3)— Muszę wypić za jego zdrowie.
Nalej nam jeszcze po jednej i idź już sobie, żebyś twym ubiorem nie opóźniła podkomorzynej na redutę.

Klara przyprawiła znowu szklankę ponczu Ojcowi, podała ją i pożegnawszy ukłonem gości wybiegła.
Burmistrz wzywał pomocy do dzielenia z nim toastów: lecz, gdy obaj młodzi odmówili, a P. Podstolic. po-
-------------------------
1) Związek wysoki.
2) Ze zrządzena.
3) ja cię wydaję za równego.
strzegłszy przezedrzwi podstarościego, wyszedł ku niemu, gospodarz nasz przymuszonym był sam jeden spełniać zdrowia: najprzód P.
Radnego, potem przyszłej pani Radnej, czyli Rurmistrzowej i przyszłych wnuków swoich.
Nalewał coraz, więcej araku, mówiąc: — Kiedyż radować się jeżeli nie dziś, gdy fortunna influencija niebios takich mi gości zdarzyła? _Vivat hospitalitas!
_(1) Niech żyją goście! —
Tymczasem Władysław rozmawiał z Radnym o jarmarku i kupcach przybyłych.
— Ostateczności stykają się, mówił Radny Kraj bogaty, ludny, pełen rękodzieł i handlu, nie potrzebuje jarmarków, gdyż bez nich w każdym czasie, wszystkiego każdy z pierwszej
ręki dostanie. Nasz kraj takoż nie potrzebuje, ponieważ nie ma czego dawać w zamianę za tawary obce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>