Sample Image

Siedzi niezbożnik na swojej zdradzie,
W ukrytem miejscu jako lew w jamie,
Przed nogą brata sidło swe kładzie,
Chytrze mu czyni i kłamie.
Stef. Wit. _Poezije biblijne.
_
Nie chcąc już powracać do sali redutowej P. Podstolic z Władysławem wyszli z bufetu bocznemi drzwiami, mając zamiar przejść tamtędy do pojazdu.
Znaleźli się na kurytarzu ciemnym, w końcu którego widać było drzwi otwarte na ulicę, a w jednym boku małe drzwiczki z szeroką szparą, przez którą, wychodziło światło i
dawał sie słyszeć głos w języku żydowskim.
W austerii tej albowiem, jak zwyczajnie po miasteczkach litewskich, podczas jarmarku tylko wydzierza wiano przedsiębiorcy główne mieszkanie na sale redutowe, w izbach zaś ubocznych
mieściło się gospodarstwo.
Przechodząc mimo wspomnianej szpary, Władysław nagle zatrzymał P. Podstolica: — Czy Pan rozumiesz ich niemczyznę?

— Tak, to ich handel, rzekkł P. Podstolic, zajrzawszy przez szparę. .
Zastanowili się obaj przy tych drzwiczkach i byli świadkami następnej rozmowy, którą dla dogodności czytelników przetłumaczymy na język krajowy.
— O ty czarna głowo!
Ja ciebie nigdy nie nauczę rozumu! mówił stary żyd do dziesięcioletniego chłopca, klęczącego nad neckami z mąką. — Oto tak, tak zagartywaj, lekko, nu!
teraz pomaleńku; z góry; wyżej! nu! syp, dobrze, puszkiem, pyłkiem. Im drobniej będziesz sypał, tym mniej wejdzie do miary.

— Już zdaje się dobrze, kiedy z pięciu garcy nasypuję sześć i pół. —
— Powinno być siedm i pół.. , A to
po jakiemu! Ach ty niezgrabny szczepie Izraela! masz! masz!
łajdaku ty jakiś. Dwa lata już cię uczę, a nie dokażę tego co z Ryfką, która w przeciągu roku wyuczyła się i mierzyć i ważyć!..
— A jeżeli uprą się na wagę kupować?
rzekł szlochając bochur. Mówią że jest prawo, żeby nie na miarę ale na wagę,...
— Co tam te prawa! Pierwsze prawo a grosza dwa. Na wagę — piasek, wapno, kreda, woda.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>