Sample Image
Zyszczą na wadze! przeklęte goje ze swemi prawami! —
— Tato!
ozwał się starszy żydek odchylając się od folijału nad którym się dotąd zamyślony kiwał, — w _Ewejdesore _wyraźnie stoi, ze oni nie mają duszy, i że wolno zabić
Chrześcijanina jak psa, który tako i nie ma duszy.

— Dobrze moje dziecię, zapewne, bo człowieka zabić, to jest żyda, wielki grzech, dla tego, że on ma duszę, ale inne narody 71-ej wiary nie mają duszy, i są djabła mi.

— Tato, a gdyby chrześcijanin żydem został, czy będzie miał duszę? —
— A jakże? —
— A kiedyż jemu Bóg stwarza te dusze?

— Ot, kiedy _ty _takie nauczne pytania zadajesz, to czytaj oto tę xięge Rabina Joannesena; oto w rozdziale siódmym _Senedronu _znajdziesz jeszcze więcej jak w Ewejdesore; a
potem dam tobie _Szem - Miszmiel _i_ Menoras hamur, _i _Trau - Megilla, _i _Sanchedim _i wiele innych miejsc niebieskiego talmudu, z których się przekonasz dostatecznie, ze żaden poganin
nie ma duszy i dla tego wolno ich oszukiwać i zabijać; a jeżeli nie możemy zabijaniem ich wytępiać, jako djabłów i nieprzyjaciół naszej prawdziwej wiary, tedy powinniśmy,
obowiązkiem jest naszym, oszukiwać ich, szkodzić im jako nieprzyjaciołom Boskim, i wszelkiemi sposobami przyśpieszać ich zgubę.
Bo nato Bóg żydów stworzył żeby zostali panami całego świata. —
— Ale jak te goje w naszem dziedzictwie rozgospodarzyli się! dodał tenże sam żydziuk.
Wszakto ja dziś, będąc z fląderkami w karczmie Lejby, gdzie stanęło to pań stwo, co to nasz Lejzer u nich, słyszałem od tego panicza, co to zawsze u Taty prosi pieniędzy, że
już w Petersburgu zamyślają naszych ze wsi powypędzać do miast. —
— Jak to było? —
— A jak?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>