Sample Image
Błamy kapitały, pójdziem na wytrzymałe z rolnictwem, tak jakeśmy dawniej szli z handlem.
Pokażcie tu mnie teraz kupca chrześcijanina, klóregobyśmy nie podkopali, nie przywiedli do bankructwa. Będzie to samo i z rolnictwem.
Jak się zmówim miedzy sobą i zaprzysiężeni, porobim zapasy tylko na pół roku, będą musieli za tyle przedawać swe produkta, za ile my kazein. O!
nam szczególniej tego pilnować się należy, aby konsumpcijny handel był w naszym ręku.
Broń Boże który goj do niego się weźmie, natychmiast całym kahałem go ostąpić i koniecznie zrujnować. Bo tym jedynie handlem możemy panować nad tym krajem.
Pospólstwo jest w naszym ręku, ślepo nam wierzy.
Póki nie zaniechamy wmawiać mu, ze panowie sa urodzonemi tyranami i nieprzyjaciółmi swych włościan, póty będziemy je mieli w naszej mocy. A to rzecz ważna na wszelki przypadek.
W potrzebie, na odgłos jednej trąby, od końca do końca kraju możemy je zwalić na głowy naszych nieprzyjaciół. Między nami spisek zaprzysiężony nie dozna zdrady.
Messijasz w nichże samych ma przygotowane narzędzie ich zguby....
— Tato! a jeżeli nas przed przyjściem Messijasza z kraju wypędzą, jak o tem było słychać przed laty?

— Nie lękajcie się tego. Tak wkorzeniliśmy się w tę ziemię, ze chyba razem z nią zdołają nas wyrwać.
Ruchome kapitały wszystkie w naszym ręku; miasta my jedni zaludniamy, wszystkie zyskowne rzemiosła, cały handel, a nawet wszystkie dochody rolników są naszą własnością.
Cóż gdyby nas wygnano? któżby kupił ich produkta? zkądby na podatek dostali pieniędzy? O! dobrze my znamy jak jesteśmy tu mocni. I tak być powinno, bo my jesteśmy panami ziemi.
Oni na nas pracują. Nie darmo to nam _Szem Miszmiel _zaleca.
I wiecie, podług xięgi _Gige, _że_ w _dzień wierzbnicy nosimy 12 wierzbowych, na znak iż 12 pokoleń izraelskich zagłuszą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>