Sample Image
I tak ludzie jego na te same wozy ładowali postawy sukien różnych gatunków, materije jedwabne i bawełniane, kawę i herbatę, korzenie i materijały farbierskie, szkła, fajans,
porcelanę, żelaza w sztabach i w blachach; różne na koniec narzędzia i naczynia z rozmaitych metallów i do różnych gospodarskich i rękodzielnych potrzeb służące — znowu
wszystko w takiej ilości, że Władysław już czuł się przekonanym iż P. Podstolic z professii bawi się handlem.
Kupiec z którym najwięcej zamian P.
Podstolic porobił, był Rossijanin.
Ruchawość jego w dozieraniu najmniejszej czynności szafarzów, i rozmowa, którą w tymże czasie z targującemi prowadził, i rachunki które jakby odniechcenią, bez przerywania
innych zatrudnień wykonywał, wszystko dowodziło niepospolitego talentu w professii kramarskiej; przytem, ile mógł z urywkowej rozmowy jego P.
Podstolic uważać, wyższe też wyobrażenia o handlu i rękodziełach nie były mu obcemi. Że się już zbliżało południe i chcąc bliżej kupca tego poznać, zaprosił go P.
Podstolic do swej gospody na obiad.
Burmistrz i Radny, na wezwanie P. Podstolica, pomnożyli kompaniję.
Burmistrz, dostatecznie już podweselony, pierwszy u stołu rozpoczął ważniejszy rozmowę, zapytując kupca o sukcessach jarmarku.
— Nie może być wyśmienite powodzenie, odpowiedział kupiec, w kraju takim, gdzie mało znaleść produktów, dla nas przydatnych.

— Jeżeli nie produkta, rzekł Władysław, tedy pieniądze, ile się ich znajdzie, WPanowie za swe towary wywieziecie.

— Nie tyle zyszczemy, odpowiedział kupiec, ilebyśmy zyskać mogli, wymieniając towary na towary.

Przeżegnał się Burmistrz, wychylił szklankę wina i rzekł: — Niech mię wszyscy Święci! jeżeli pojmuję raciję takiej spekulacii. _Quis talia, dernens abnuat_ (1)?
Woleć towar niż pieniądze! A na cóż towar jeśli nie dla przedania za pieniądze ? _Cui bono?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>