Sample Image
My oddawna byliśmy zamożniejsi od tutejszych mieszkańców, gdyż u nas każda prawie rodzina, szczególniej w krajach między Petersburgiem a Moskwą i koło Moskwy położonych,
trudniła się jakakolwiek gałęzią przemysłu rękodzielnego lub handlowego.
Nie wzrastały wprawdzie dotąd znacznie nasze dostatki, gdyż wyroby powiększej części były pracą rąk wykonywane; lecz teraz, kiedy machiny dodały nam miljony spółpracowników
dokładnych, a nauki mnożą majstrów umiejętnych: massa naszych wyrobów wzrasta codzień, doskonali się i mnoży obfitość zaspokojenia wszelkich potrzeb.
Teraz dobry nasz byt stanął już na szczeblu beśpiecznym i mamy nadzieję, że przy ciągłem usiłowaniu z czasem dosięgniemy do szczytu pomyślności.
[5] —
— Ufając w benewolencii łaskawego mego Dobr. JP.
Podstolica, ozwał się Burmistrz, muszę wypić za zdrowie jegomości pana negocijanta i apprekuję aby raczył to przyjąć _in vim _zmniejszenia exasperacii, którą, mu preparuję
przez oppugnę jego sentecii.
— Ukłonił się, wychylił szklankę wina i otarłszy wąsy mówił: — Ponieważ Waćpanowie tak dalece _junctis viribus_,(1) wszyscy wzięliście się do industrii, toć bez
wątpienia musicie nie miłem _prospicere_ (2) okiem na te wschodzące nasze manufaktury, gdyż one czynią podryw Rossijskim, assekurując temu krajowi wyroby których byście wacpanowie
mogli suppedytować; _ergo..._(3) Kaci nadali!.... Co to znaczy Mości dobrodzieju wiek! _Senectus geniti-_
---------------------
1) połączonemi siłami.
2) widzieć.
3) więc.
_cum utis_:(1) zapomniałem wyprowadzać konsekwencii, czego mnie _per praeclileclionem_ (2)nauczył był xiądz _Magister Grammatices, _lubo jeszcze daleko było _ad philosophiam.
_Poczciważ to była dusza!
Muszę wypić za jego zdrowie, a może i konsekwencya znajdzie się _in fundo veritis_ (3)—
— Ja wyprowadzą te konsekwencyę, rzekł uśmiechając się kupiec.
Z tego że panowie nie macie dosyć rekodzielń, których wyrobami moglibyście naszę opłacać, bardzo jesteśmy niekontenci.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>