Sample Image

— Cóż ztąd za wniosek? podchwycił P. Podstolic. — Że z założonemi rękami powinniśmy siedzieć, ani pokusiwszy się o polepszenie naszego bytu?
Czyliż nie zostawiona nam wolność proszenia o to wszystko czego słusznie potrzebować możemy? Czyliż zamiast exdywizij nie moglibyśmy otrzymać hypoteki?
A o te urzędy od których właśnie los nasz zawisł, czy nie moglibyśmy sami starać się, gdybyśmy rzeczywiście dla dobra kraju służyć chcieli ?
Oświecenie i u nas w pewnym celu i gorliwie czerpane przynosiłoby korzyść dla kraju:
niedostatek kierunku moglibyśmy starać się nadstarczyć naszą gorliwością.
Kapitały tworzy oszczędność; wreszcie możnaby w obieg puścić nasze kapitały nieruchome, przez założenie, na wzór tego jak jest w Polsce, towarzystwa kredytowego.
[8]
To zaś, że nas uprzedzili obcy, mogłoby dla nas być pomocy: prowadzeni bowiem drogą doświadczeń przez nich utartą, moglibyśmy śmielej i z prędszym skutkiem postępować w
ich ślady.
Owszem, mamy takie korzyści, ze nie tylko moglibyśmy dopędzić obcych, lecz i na wyższym od nich stopniu pomyślności, dostatków i, co zatem idzie, kultury umysłowej stanąć.
Położenie nasze jeograficzne, czyniąc nas pośrednikami między północą.
Europy i Azii, za pomocą naszych rzek i kanałów już będących i tych które jeszcze być mogą, może nas postawić w takiemze znaczeniu, w jakiem jest okolica Alexandrii, położona
między trzema częściami ziemi.
Żyzność zaś naturalna naszej powierzchni, obfitość i taniość wszelkich produktów surowych, a ztąd i należna taniość wyrobów rękodzielnych, nadają nam przewagę naturalny na
wszystkich rynkach świata. [9]
Dla tych najbardziej przyczyn nie mamy czego troszczyć sio, że inne narody nas uprzedziły.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>