Sample Image
Bylebyśmy tylko całą massą wzjęli się do poprawy naszego bytu, są jeszcze dla nas i sposoby i żrzódła dostateczne do uskutecznienia najobszerniejszych i najmilszych dla
ludzkości i dla naszej Ojczyzny zamiarów.
Przykład wielu prowincij Amerykańskich dowodzi jak rychło i jak świetnie może zmienić się postać kraju, kiedy cała massą jego ludności nad tem usiłuje, [10]
A ze u nas jeszcze
nic nie zaczęto, to nawet na korzyść naszę możemy obrócić: bo łatwiej tam piękniejszy plan wykonywać, gdzie, do niczego starego nie stosując się, nowe fundamenta można
założyć; i pośpieszniej wszystko robić nowe, niżeli odrabiać złe stare i przekształcać je na nowe.
Te okoliczności zważywszy, winszować sobie podobno możemy, że Opatrzność nas postawiła w takim stopniu, iż wszystko: położenie jeograficzne, doświadczenie obcych, potrzeba
kraju, powinność nasza:
wszystko nam otwiera widoki pomyślne, i, bylebyśmy chcieli gorliwie popracować, wszystko nam obiecuje skutek najpożądańszy: dobry byt naszej ojczyzny.

Na tym podobnych rozmowach skończył się obiad. Goście P. Podstolica, pożegnali go, życząc mu dobrej drogi.
Burmistrz spełniał toast pomyślnych sukcessów w podróży, Władysław niecierpliwie oczekiwał chwili wyjazdu, pragnąc jak najrychlej ujrzeć dom P. Podstolica.
Nie bez żalu jednakże wyjeżdżał z miasteczka. Niespokojność powiększyła się gdy pojazd przemijał gospodę państwa Chorążych.
Ho spaczą ściśnione serce jego żyło wprawdzie, lecz życie to nie miało najmniejszego powabu.
ROZDZIAŁ ÓSMY.
KONIEC ZŁEGO.
Wszędzie okrzyk radość wzrusza,
Brzmią pieniem bachanckie grona;
Jedna tylko była dusza
Tajnym smutkom zostawiona.
...
Ja tylko łzami się poję,
Mnie stroni słodkie mamienie
Bo ja widzę jak zniszczenie
Skrzydłami leci na Troję.
Kaź. Brodziński _Kassandra.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>