Sample Image

— Ale i te byłyby z krzywdą dla włościan, odpowiedział P. Podslolic, gdyby rzeczywiście miasta pobierały z nich intratę.
LECZ pozorna to jest dla miast korzyść; gdyż same płacą ten dochod i z większą stratą, niżeli gdyby wprost na potrzeby swoje pewną opłatę składały.
Przywożący bowiem do miasta, naprzykład, beczkę żyta, kosztującą mu 20 złotych, gdy opłaci na rogatce PóL złotego, będzie wymagał w mieście za to żyto 20 1/2 złotych.
Rolnik na cenie produktów, kupiec na cenie towarów, musi szukać wynadgrodzenia tego naddatku.
Przekupień lub kramarz, odpowiednie do wydanej za towar summy, liczy sobie procent i zarobek; a tak cały ten naddatek i od niego procent i zarobek płacić musi ostatecznie konsument,
mieszkaniec miasta.
Lecz nie dość tego: tracą jeszcze miasta przez te pobory na tem, ze odstręczają wieśniaków: żaden z nich, jeżeli może przeDAć swój produkt prosto na wicinę, albo
gdziekolwiek, nie powiezie go do miasta, i lubo z własną stratą czasu, będzie usiłował przedać gdzieindziej.
Podrożone produkta tamują wzrost ludności wtym stosunku w jakim są, podrożone.
Podatek ten, ostatecznie opłacany przez mieszkańców miast, ciężąc na pierwszych potrzebach do życia, dotyka równo ubogich i bogatych, równo tego, kto jeden złoty na dzień
zarabia i tego kto ma sto złotych dochodu: jest więc nie sprawiedliwym; bo każdy w stosunku do swych czystych dochodów powinien się do publicznych ciężarów przykładać.
'
Z resztą do wybierania tego podatku trzeba utrzymywać znaczną liczbę łudzi: oficijalistów, strażników, kancelariję it.p.
którzy wszyscy, zamiast tego, coby mieli w jakim przemyśle na siebie zarabiać i do wzrostu zamożności kraju przyczyniać się, przyczyniają się owszem do jej wstrzymania: sami nic
pożytecznego nie robiąc i spożywając darmo owoce cudzej pracy; a cała summa na ich utrzymanie musi takoż ostatecznie być przez mieszkańców miasta składana.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>