Sample Image
Gdybyśmy zaś policzyli jeszcze co przez ręce poborców tajemnie przejdzie i wszystkie ich niesprawiedliwości, zdzierstwa i przykrości prawie nieodłączne od wybierania tych opłat:
przekonalibyśmy się, że miasta byłyby daleko lepiej wyszły, gdyby ten podatek uboczny zniosłszy, na potrzeby publiczne wprost złożyły składkę odpowiedną.
Taniej by ona im kosztowała i równiej byłaby rozdzielona.
Lecz mogłyby miasta obmyślić sobie inne dochody zamiast tych opłat, nie ciężące na nikim, owszem dla wszystkich pożyteczne.
I takie udało mi się niektóre w mojem miasteczku zaprowadzić. — [13]
— Przynajmniej brukowe jest potrzebne, rzekł Władysław.
— Bynajmniej.
Większa część przyjeżdżających opłaca się. groszem, to ginie w ręku poborców; kamieni też, jakeśmy uważali, trudno upilnować; zatem podatek ten.
dla włościan, nic przynosi pożytku dla miast.
Wreszcie włościanie mają własne ulice i drogi do utrzymania bez pomocy mieszczan, przeto i mieszczanie własne ulice sprawiedliwie sami utrzymywać powinni.
Bez tych wszystkich opłat towary nasze i wyroby, będąc tańsze, mogłyby mieć lepszy odbyt, i przemysł nie małoby natem zyskiwał.
Anglija, między innemi przyczynami obfitości i taniości wyrobów swoich, tę zapewne nie za najmniejszą liczy, że towary wewnątrz kraju prowadzić może po całem państwie bez
żadnej po miastach opłaty, bez najmniejszego zdania sprawy co kto prowadzi.

— Mości Podstolicu, rzekł Władysław, może być, że te wszystkie przyczyny tamują u nas rzeczywiście wzrost miast i przemysłu; wszelako widzimy w innych państwach miasta,
które, pomimo wielkich podatków i wielu niedoskonałości w administracji, wspólnych zasadóm dawnej ekonomiki, przychodzą atoli do dobrego i coraz lepszego bytu, podobno przeto że
podostatkiem ruchomych kapitałów; u nas zaś, chociażby zastanowione w obieg puścić, taki jest ich niedostatek, że żadnych przedsięwzięć rozpocząć niepodobna.
— Kapitały, odpowiedział P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>