Sample Image
Czem były dla naszych fabryk dawniej Angielskie i Niemieckie, tem są dzisiaj Rossijskie i Polskie,
Nadto majstrowie sprowadzeni, z czasem muszą wybyć, a dla nowych nie mając szkół,
trudno będzie nam ich usposobić; ustawnie zaś nowych sprowadzać jest wielkim kosztem.
Nakoniec wiemy ze nie masz fabryki, którejby nie wypadło niekiedy zasilić nowym kapitałem, tak z przyczyny jakiego przypadku, jakoteż w czasie zastanowienia sie odbytu, albo dla
wprowadzenia nowych odmian i udoskonaleń; lecz w kraju pozbawionym kapitałów ruchomych, przy powszechnej nieufności, łatwo przewidzieć jak trudno byłoby na każdy podobny wypadek
znaleźć pomoc nadoręczu; własny zaś chować na podobne wypadki zapas, poświęcając od niego procenta i zyski, byłoby jeszcze większą niedogodnością.
Dla tego wszystkiego nie można wróżyć dzisiejszym naszym kilku fabrykóm pomyślnego bytu, jeżeli się całą massą do przemysłu nie weźmiemy, i jeżeli ci, do których to
należy, nie będą starali się zaradzić przyczynom wzrost jego tamującym.
[14]
Z tem wszystkiem powinniśmy z rzetelną wdzięcznością oddać hołd tej niewielkiej liczbie gorliwych obywateli, którzy pozakładali u nas przemysłowe instytuta.
Własną podniesieni siłą szlachetnyh uczuć, nadstarczają gorliwością to, czego im w przyłożeniu się spółziomków braknie.
Te kilka fabryk przez nich dźwigniętych, w kraju obfitym wprawdzie w pierwsze materyały, lecz pozbawionym zdatnych rękodzielników, kapitałów, i dla korzystnego odbytu rynków
zamożnych; te kilka szkół wiejskich i folwarków wzorowych w duchu prawdziwego poświęcenia się dla dobra kraju otworzonych; są drogiemi pomnikami wyższego usposobienia i prawdziwego
patryotyzmu ich twórców.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>