Sample Image

[3]
Na zwyczajnym kołowrotku, dodawszy druga szpulkę, można prząść wygodnie 2 nitki razem, W cyrkule Jasielskim małe dziewczęta tak przędą; W Austrii w Mühlviertel od 1790 r.
z wielkim pożytkiem wprowadzono ten sposób. Koło Passau parobek jeden powróciwszy z Mühlviertel nauczył tego sposobu swoich spółziomkow i upowszechnił go między nimi.
Na Rusi w Gallicii, na Szląsku i w Saxonii przędą wszyscy, kobiety i męszczyźni, nawet pastuchy chodząc za bydłem. Kądziel w tym razie mają uwiązaną na Kapeluszu.
[4]
Podług wyliczenia IP. Pelczyńskicgo, w r. 1828 znajdowało się w Gubernii Wileńskiej fabryk 71. Ludzi w nich pracujących 457.
Z tych fabryk 3 tylko sukienne i to prostego sukna, inne skórzane i mało znaczące. Owiec ulepszonych i merynosów w tej Gubernii było 9000.
Od tego czasu urządziło się w tej Gubernii kilka innych ważniejszych fabryk, między niemi papiernia, JW.
Puslowskiego pierwsza w tej piowincii, zaslugująca na imie papierni; tudzież fabryka płócien i perkałów X. Ogińskicgo.
W Gubernii Grodzieńskiej fabryk liczbą mniej, bo tylko 25.
Lecz tu są najważniejsze fabryki naszej prowincii. Wyrobników w nich 1840. Owiec merynosów i ulepszonych w tej Gubernii liczono w 1823 r. do 100,000.
W Obwodzie Białostockim fabryk 25, wyrobników 535, owiec lepszych do 50, 000.
W Gubernii Wołyńskiej fabryk 18, prawie wszystkie sukienne, wyrobników 3825 (wielka część żydów); owiec lepszych do 100,000
W Gubernii Podolskiej fabryk 24 wyrobników 575,
owiec lepszych do 25,000.
W Gubernii Kijowskiej fabryk 13, wyrób. 2600; owiec lepszych do 75, 000 - Dziennik rękodzieł i handlu 1828. N. 4.
W Gubernii Mohylewskiej w r.
1824 była ilość następna: Sukiennych fabryk 3, wyrabiano w nich na wartość 27, 400 r. ass.
Płóciennych 3 na wartość 65, 200. r. a
Parusiny 1 ...................56, 300.
Bawełniane 2 ...................18, 600
Żaglowego płótna 1 ...................60, 000.
Hut szklanych 7 .............


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>