Sample Image
1812 wszystkich fabryk w Rossii było 2525
1816 — — — — 3733
1820 — — — — 4558
1824 — — — — 5286
Nie licząc w to drobnych jednowarstatowych, ktore prawic w
każdym domu włościańskim i mieszczańskim znaleźć można. —_ Gazeta handlowa r. _1827
W r.
1851 liczba fabryk doszła 5799, oprócz należących do Departamentu górniczego i pojedynczych włościańskich.
_Zdanie sprawy Dep, rękodz. i handlu za rok _1852.
[6]
"W każdym kraju, powiada J. B.
Say, im liczniejsi są producenci, im rozmaitsze produkta, tym łatwiejszy tym rozliczniejszy i obszerniejszy będzie odbyt, a następnie, z naturalnej przyczyny, odbyt stanie się
zyskowniejszym, gdyż żądanie podnosi cenę."
_Wykład Ekon. Pol. T. I. x. I. _r. _XV.
_
[7]
"Każdy jest interesowany, mówi tenże autor (famże) aby się wszystkim dobrze działo; i powodzenie w jednym rodzaju przemysłu sprzyja wszystkim innym przemysłom.....
Kupiec, osiadły w mieście przemysłowem i zamożnem, wyprzedaje za summę znaczniejszą aniżeli w ubogiem ustroniu, gdzie się zagnieździły niedbalstwo i gnusność.
I cóż dokaże najpracowitszy rękodzielnik, obrotny kupiec w pewnych zakątkach Westfalii lub Polski?
Chociaż nie natrafi tam na żadnego spółubicgającego się, ale mało wyprzeda swoich produktów, ponieważ mało tam się ich tworzy: kiedy przeciwnie w Paryżu, w Amsterdamie, w
Londynie, pomimo spólubiegania się niezmiernego mnóstwa kupców, każdy może zyskownie wychodzić w swoich spekulacijach. Przyczyna tej różnicy bardzo prosta.
Ma wkoło siebie mnóstwo ludzi, którzy tworzą bardzo wiele w różnych rodzajach i którzy za to, co utworzylij nabywają innych produktów.
Dalej tenże autor powiada: "Życzyć powinien każdy naród aby się innym powodziło, aby przez to być pewnym korzystania z ich zamożności.
Nie myliły się więc rządy Stanów — zjednoczonych przedsiębiorąc w r. 1812 okrzesanie Kreeksów, swoich dzikich sąsiadów.
Chciały im nadać przemysł i zrobić z nich producentów, aby mieli co dać nawzajem swym sprzymierzeńcom.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>