Sample Image
Zapewne ci nie szczędziliby ofiar na wsparcie zamiarów, zaręczających polepszenie bytu naszego w powszechności.
Dla okazania jak mogą być liczne i niespodziewane wsparcia pożytecznych przedsięwzięć, skoro ludzie przeniknieni są jaką ważną pobudką, dla której chętnie pośpieszają z
ofiarami, dosyć jest przytoczyć następny wyjątek z pisma _The missionary register.
_
"Żaden minister, najwyćwiczeńszy w sztuce wybie-rania pieniędzy, nie mógłby użyć tylu sposobów, ile wynalazł dowcip dyrektorów missij angielskich, albo ile nastręczyli ci,
którzy się interesowali ich przedsięwzięciem.
Skarbonki umieszczone po rękodzielniach, krainach, i domach publicznych i prywalnych, nie mało przynosiły; więcej jeszcze ofiary ze szkół i zgromadzeń młodzieży.
Towarzystwa dam znaczne wnosiły składki. Niektóre damy sprzedawały na dochód missij drobne swoje robótki, inne sprzęty wyszłe z użycia, tamte przeznaczały wygraną w karty.
W piśmie _Evnngelical magazin _znajdują się, między innemi źrzódłami, następne artykuły: za zapałki 26 złp.
za pożyczenie xiązek duchownych 58 złp.
; za dawanie lekcij w niedziele 15 złp.; za łapki na myszy 29 złp. itp.
Tu kramarz okłada na ten przedmiot grosz nieparzysty, który mu przyszedł z dziennej sprzedaży, i zachęca swych towarzyszów do naśladowania; tam przekupień, uboższy od niego,
odkłada nieparzysty szeląg. Żona jednego z wysłużonych żołnierzy, zostającego w szpitalu w Grinwicz, przyniosła na zgromaadzenie missionarzy worek z 960 groszówkami.
Pewien mieszczanin oddaje corok dochód z jednego drzewa wiśniowego. Uczennice z pensionu przynoszą w niedzielę zbiór swoich tygodniowych oszczędzeń.
Niekiedy wyrobnicy z rękodzielń, zgromadzeni, otwierają między sobą dobrowolną składkę na ten przedmiot; czasem słudzy z różnych domów, zebrani na zabawę, wolą pieniądze na
nię przeznaczone odnieść do skarbonki missijonarskiej. Jeden obywatel przynosi 4000 złp.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>