Sample Image
a drugi 6000 na ofiarę Bogu w pożytecznej sprawie za niespodziany dar fortuny. Pewna matka przysyła 200 złp. jako znak dziękczynienia za wyzdrowienie dziecięcia; inna 600 złp.
ze sprzedaży niepotrzebnych jej kolczyków. Slepa jedna kobieta, żyjąca z robienia koszyków, ofiaraje 600 złp. oszczędzonych na świece przez lat kilkanaście.
"
Towarzystwa podobne temu, o którem mówimy, chociaż z mniej obszernemi widokami, założone są po wielu krajach. W r.
1754 Anglicy pierwsi dali przykład towarzystwa mającego na celu wspieranie przemysłu we wszystkich gałęziach. W 1807 r.
liczyło ono już 1600 członków z różnych stanów; chętnie garnęli się do niego bogaci i uczeni, ponieważ każdy widział, że nic sam tylko własny pożytek, lecz żądza dobra
powszechnego przewodniczyła spółpracownikóm. W r.
1802 podobneż towarzystwo założone zostało we Francii; w 1815 liczyło już 1100 członków, płacących rocznie po 56 franków na wydatki odpowiedne celowi towarzystwa.
W 1822 utworzyło się w Prusiech towarzystwo wspierania przemysłu narodowego, z wyłączeniem tylko rolnictwa_, _bo w tym celu było już kilka większych towarzystw.
Odtąd we wszystkich prawie krajach powstawały podobne z mniej więcej obszernemi zamiarami towarzystwa, nie szczędzące ani pracy ani kosztów dla dobra ojczyzny i ludzkości.
My tylko żadnego dotąd nie mamy.
A jednakże wszystkie nasze zasoby zapowiadają, że moglibyśmy nie tylko doścignąć obych w pomyślności, ale i prześcignąć ich, gdyby tylko duch przemysłowy i przedsiębierczy
dźwignął nas z uśpienia.
[9]
Colquhuon w dziele: _O bogactwie narodowem Anglii, _porównywając wartość produkcii angielskiej i francuskiej, podaje następne rezultata.
Rolnictwo razem z rybołóstwem przynosi _w Anglii _218, 917, 624 f.szt., _we Francii,_ 194, 946, 203 f.szt.
Fabryki i górnictwo 123, 230, 000 — 75, 837, 600 —
Handel wewn. i zewn.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>