Sample Image
88, 373, 748 — 26, 542, 122 —
-------------------- ---------------------
405, 521, 572 297, 525, 925
To jest, że na każdą osobę w Anglii przypada rocznego dochodu około 20
funtów szterl. we Francii zaś około 10.
U nas, biorąc średnią ilość dochodu tylko z rolnictwa, gdyż dochód z rękodzieł i handlu w naszej prowincii dotąd jeszczeby małą różnicę w ogóle uczynił, wypadek może
być następny.
Pospolicie liczymy na poletkach dwornych beczkę usiewu oziminy na jednę chatę włościańską. Na intratę beczka usiewu może liczyć się, mniej więcej, 10 rubli sr.
; drugie tyle za jarzynę i siano; 3 ruble z dymu propinacii, i drugie tyle tego wszystkiego na intratę samego włościanina, zatem cały dochód rolniczy na jednę chatę włościańską
może liczyć się do 500 złotych. Rachując zaś na chatę w ogół dusz sześć, wypadnie na jednę osobę złotych 50; to jest wporównaniu do dochodów angielskich jak 1 do 16.
a do dochodów francuskich jak 1 do 8.
— Zważając zaś na obszerność naszej ziemi i na jej żyżność przyrodzoną, gdybyśmy uprawiali na niej produktą zyskowne, i gdyby jeszcze przemysł rękodzielny i handlowy
między nami się rozkrzewił, możemy wnosić iż nie trudno byłoby nam przyjść do tego że dochody nasze wyrównałyby Angielskim, z większym daleko zyskiem czystym, gdyż nakłady i
koszta, tak uprawy roli jako też na produkta surowe dla fabryk, bezporównania u nas są i będą tańsze.
[10]
Co może dokazać gorliwość obywateli, jeżeli szczerze przyłożą się do przemysłu, dowodzi postęp jego w Ameryce północnej. Od r. 1809 zaczęła się ta świetna epoka.
Na wszystkich punktach Ameryki północnej powstawały rękodzielnie i obfite źrzódła bogactw otwierały.
Pomijam ucywilizowane jej prowincije, lecz cudowne prawie postępy dwóch nowo zamieszkanych przywiodę. Ohio przed 20 laty pustynia, dzikiemi plemiony zamieszkana w 1810 r.
w kilka lat po pierwszem jej osiedleniu, już wydawała 2, 000, 000 jardów materij sukiennych, bawełnienych i lnianych; wywarzała 1, 000, 000 galionów gorzałki, 13,000,000 f. cukru itd.
wartości na 18, 000, 000 złłp.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>