Sample Image
Młynarz kupując od niego tę beczkę żyta, podobnież za przemysł zarobek i zysk licząc odpowiedny do wydanej summy procent, musi wziąść najmniej 20 procentów, to jest, od 16 1/2
groszy, 3 1/2 grosze.
Piekarz zapłaciwszy mu te 20 groszy, jeśli przestanie na 20 procentach musi za te 20 groszy, wziąśćod konsumenta gr. 24.
Azatem mieszkańcy miasta, dla wybrania swego dochodu 12 groszy, muszą płacić we dwoje.
I więcej w stosunku tym, im przez więcej rąk towar przejdzie, i im większe w każdym ręku zyski przyniesie.
Że ta proporcija przyrostka 9 groszy do początkowej opłaty 15 gr.
nie jest przesadzona, przekonywa cena chleba w porównaniu do ceny zboża. Kiedy bowiem beczka żyta kosztuje na targu złł.
, 50, chleb musi być płacony po 11 grosza od funta, podług axiomatu naszych piekarzy, _ile rubli beczka syta, tyle szelągów funt chleba.
_To jest, że beczka żyta, na chleb wypieczona, powinna po wyprzedaniu chleba przynieść dwoje tyle ile kosztowała; czyli w naszem założeniu złł. 60.
Zatem, licząc każdy grosz we dwoje, wypadłoby, że konsument dla wybrania dochodu 12 gr. musi zapłacić gr. 30. — Nie jest to drobny wydatek.
W Wilnie naprzykład czystego dochodu ze wszystkich opłat bramnych bywa kilkadziesiąt tysięcy rubli sr.
— Jeżeliby tylko drugie tyle konsumenci darmo płacili, zapewne z większym dla miasta pożytkiem byłoby naznaczyć wprost od wszystkich mieszkańców miasta poda.
tek, odpowiedny każdego możności, a wynoszący tyle ile z opłat bramnych powinno być czystego dochodu.
Takim sposobem i podatek byłby równiej rozłożony, i nie odstręczałby mieszkańców wiejskich lub kupców, i nie zabierałby mnóstwa rąk użytych do jego wybierania, i nakoniec
kilkadziesiąt tysięcy rubli nic strwonionych dałoby wyżywienie, a przynajmniej lepszy sposob do życia najuboższej klassie ludu.
14.
Słuchajmy co mówią Francuzi _o _swoim przemyśle: _(Mèmoire sur las moyens de fonder la prospérité des fabritiques françaises en leur assurant des debouches au déhors.
)_
«Jakie smutne porównanie czynić musimy między portami Angielskiemi, albo Stanów zjednoczonych i naszemi!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>